ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
10
16
26
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
18
9
27
1
รวมประถม
66
59
125
6
ม.1
8
8
16
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
30
23
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
99
216
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...