ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนอุดม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
8
1
9
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
47
21
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
32
89
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...