ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
14
2
16
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
60
52
112
6
ม.1
9
14
23
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
18
6
24
1
รวมมัธยมต้น
36
28
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
94
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...