ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
12
29
1
อบ.3
16
17
33
1
รวม อบ.
33
29
62
2
ป.1
10
16
26
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
12
11
23
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
16
9
25
1
ป.6
24
12
36
2
รวมประถม
86
67
153
7
ม.1
18
10
28
1
ม.2
19
12
31
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
46
32
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
165
128
293
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...