ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
9
12
1
รวม อบ.
5
11
16
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
44
38
82
6
ม.1
18
5
23
1
ม.2
16
8
24
1
ม.3
13
16
29
1
รวมมัธยมต้น
47
29
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
78
174
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...