ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
10
16
26
2
ป.1
17
10
27
1
ป.2
4
12
16
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
53
54
107
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
34
18
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
88
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...