ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยโจด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
4
17
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
20
10
30
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
43
54
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
64
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...