ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
11
4
15
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
9
5
14
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
38
37
75
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
21
7
28
1
ม.3
15
11
26
1
รวมมัธยมต้น
44
21
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
62
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...