ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเลิง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
17
30
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
23
32
55
2
ป.1
15
22
37
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
17
15
32
1
ป.5
9
21
30
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
83
100
183
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
33
28
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
160
299
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...