ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
24
14
38
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
59
45
104
6
ม.1
2
4
6
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
3
8
11
1
รวมมัธยมต้น
12
17
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
76
171
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...