ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
44
30
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
43
98
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...