ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
16
40
2
อบ.3
20
24
44
2
รวม อบ.
44
40
84
4
ป.1
21
20
41
2
ป.2
16
8
24
2
ป.3
14
15
29
2
ป.4
11
12
23
2
ป.5
17
15
32
2
ป.6
11
19
30
2
รวมประถม
90
89
179
12
ม.1
11
9
20
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
28
22
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
151
313
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...