ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
8
1
9
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
37
25
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
43
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...