ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนร่มเกล้า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
21
43
2
อบ.3
13
28
41
2
รวม อบ.
35
49
84
4
ป.1
20
14
34
2
ป.2
22
20
42
2
ป.3
21
24
45
2
ป.4
15
23
38
2
ป.5
17
20
37
2
ป.6
28
25
53
2
รวมประถม
123
126
249
12
ม.1
30
19
49
2
ม.2
27
18
45
2
ม.3
32
20
52
2
รวมมัธยมต้น
89
57
146
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
247
232
479
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...