ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนทัน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
2
11
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
4
13
17
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
11
0
11
1
ป.6
15
2
17
1
รวมประถม
49
29
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
40
103
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...