ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
6
13
19
1
รวม อบ.
14
18
32
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
6
14
20
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
20
16
36
2
ป.5
11
12
23
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
69
76
145
7
ม.1
9
10
19
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
27
26
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
120
230
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...