ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
4
11
15
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
4
13
17
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
38
51
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
67
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...