ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
6
12
18
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
38
31
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
43
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...