ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
12
18
30
1
รวม อบ.
25
28
53
2
ป.1
17
16
33
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
68
65
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
93
186
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...