ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางชุม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
0
4
4
1
รวม อบ.
6
10
16
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
0
6
6
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
25
31
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
41
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...