ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
10
18
1
อบ.2
15
19
34
2
อบ.3
26
19
45
2
รวม อบ.
49
48
97
5
ป.1
27
23
50
2
ป.2
27
27
54
2
ป.3
24
17
41
2
ป.4
23
21
44
2
ป.5
25
29
54
2
ป.6
22
24
46
2
รวมประถม
148
141
289
12
ม.1
21
17
38
1
ม.2
21
20
41
1
ม.3
13
15
28
1
รวมมัธยมต้น
55
52
107
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
252
241
493
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...