ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
19
9
28
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
35
30
65
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
14
5
19
1
รวมมัธยมต้น
41
25
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
64
159
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...