ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอาบช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
13
10
23
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
12
5
17
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
48
38
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
48
109
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...