ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
17
15
32
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
63
50
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
65
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...