ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
11
6
17
1
รวม อบ.
26
14
40
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
14
15
29
1
รวมประถม
65
63
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
77
168
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...