ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
34
26
60
2
อบ.3
24
23
47
2
รวม อบ.
58
49
107
4
ป.1
36
36
72
4
ป.2
24
32
56
3
ป.3
21
19
40
2
ป.4
25
27
52
2
ป.5
30
23
53
2
ป.6
26
31
57
2
รวมประถม
162
168
330
15
ม.1
31
31
62
2
ม.2
22
20
42
2
ม.3
22
14
36
1
รวมมัธยมต้น
75
65
140
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
295
282
577
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...