ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
3
13
1
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
14
18
32
1
รวม อบ.
32
32
64
3
ป.1
13
15
28
1
ป.2
14
17
31
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
5
17
22
1
ป.5
10
4
14
1
ป.6
14
17
31
1
รวมประถม
69
79
148
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
111
212
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...