ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
12
28
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
27
25
52
2
ป.1
13
21
34
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
16
17
33
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
71
76
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
101
199
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...