ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
15
6
21
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
8
2
10
1
รวมประถม
29
18
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
24
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...