ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
16
15
31
2
ป.1
1
2
3
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
30
23
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
38
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...