ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
4
21
1
อบ.3
11
8
19
1
รวม อบ.
28
12
40
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
6
18
24
1
รวมประถม
58
73
131
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
4
0
4
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
22
15
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
100
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...