ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
18
34
1
อบ.2
33
37
70
3
อบ.3
44
36
80
3
รวม อบ.
93
91
184
7
ป.1
70
59
129
6
ป.2
80
71
151
6
ป.3
81
75
156
6
ป.4
92
87
179
7
ป.5
96
114
210
7
ป.6
80
123
203
6
รวมประถม
499
529
1,028
38
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
592
620
1,212
45
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...