ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
18
23
41
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
15
5
20
1
ป.3
12
10
22
2
ป.4
11
15
26
1
ป.5
12
14
26
2
ป.6
23
9
32
2
รวมประถม
80
60
140
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
83
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...