ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
10
19
1
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
27
23
50
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
20
13
33
2
ป.5
12
9
21
1
ป.6
19
10
29
2
รวมประถม
81
57
138
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
80
188
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...