ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุดแห่วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
9
13
22
1
รวม อบ.
18
26
44
2
ป.1
16
15
31
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
19
11
30
1
ป.4
13
21
34
1
ป.5
17
24
41
1
ป.6
15
22
37
1
รวมประถม
90
105
195
6
ม.1
16
17
33
1
ม.2
11
17
28
1
ม.3
20
20
40
1
รวมมัธยมต้น
47
54
101
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
185
340
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...