ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
21
24
45
1
ป.2
16
19
35
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
17
15
32
1
ป.6
18
12
30
1
รวมประถม
100
90
190
6
ม.1
13
19
32
1
ม.2
17
18
35
1
ม.3
13
18
31
1
รวมมัธยมต้น
43
55
98
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
152
149
301
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...