ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
10
11
21
2
ป.1
9
14
23
1
ป.2
12
13
25
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
62
67
129
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
78
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...