ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าอุทัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
0
5
1
อบ.3
2
9
11
1
รวม อบ.
7
9
16
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
28
15
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
24
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...