ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
6
1
7
1
รวม อบ.
10
2
12
2
ป.1
4
7
11
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
44
32
76
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
34
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...