ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
10
18
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
17
22
39
2
ป.1
14
15
29
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
6
16
22
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
48
53
101
6
ม.1
12
4
16
1
ม.2
16
5
21
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
37
12
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
87
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...