ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
11
5
16
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
1
7
8
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
25
28
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
33
69
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...