ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเมือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
2
อบ.3
17
10
27
1
รวม อบ.
31
18
49
3
ป.1
24
15
39
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
19
10
29
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
24
17
41
1
รวมประถม
108
80
188
6
ม.1
15
9
24
1
ม.2
20
14
34
1
ม.3
8
15
23
1
รวมมัธยมต้น
43
38
81
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
182
136
318
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...