ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองด่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
4
3
7
2
ป.1
28
16
44
2
ป.2
22
12
34
2
ป.3
12
20
32
1
ป.4
24
14
38
2
ป.5
25
26
51
2
ป.6
20
12
32
2
รวมประถม
131
100
231
11
ม.1
42
25
67
2
ม.2
20
28
48
2
ม.3
21
16
37
2
รวมมัธยมต้น
83
69
152
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
218
172
390
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...