ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
15
21
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
17
24
41
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
9
17
26
1
ป.3
6
15
21
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
9
21
30
1
รวมประถม
52
75
127
6
ม.1
12
7
19
1
ม.2
11
10
21
1
ม.3
7
15
22
1
รวมมัธยมต้น
30
32
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
131
230
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...