ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
23
43
2
อบ.3
16
15
31
2
รวม อบ.
36
38
74
4
ป.1
45
29
74
3
ป.2
42
41
83
3
ป.3
47
39
86
3
ป.4
45
41
86
3
ป.5
58
41
99
3
ป.6
60
53
113
3
รวมประถม
297
244
541
18
ม.1
51
38
89
3
ม.2
52
48
100
3
ม.3
78
42
120
2
รวมมัธยมต้น
181
128
309
8
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
514
410
924
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...