ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
13
12
25
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
19
3
22
1
ป.6
7
10
17
1
รวมประถม
69
41
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
53
135
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...