ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
18
9
27
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
74
45
119
6
ม.1
15
22
37
1
ม.2
22
16
38
1
ม.3
24
15
39
1
รวมมัธยมต้น
61
53
114
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
107
260
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...