ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
14
7
21
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
14
6
20
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
53
36
89
6
ม.1
17
4
21
1
ม.2
16
10
26
1
ม.3
16
5
21
1
รวมมัธยมต้น
49
19
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
68
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...