ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแตง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
5
4
9
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
8
2
10
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
12
3
15
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
42
17
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
21
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...