ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมอใต้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
1
1
2
1
รวม อบ.
3
1
4
2
ป.1
0
1
1
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
10
10
20
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
11
24
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...