ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
29
36
65
2
อบ.3
34
37
71
3
รวม อบ.
63
73
136
5
ป.1
51
76
127
4
ป.2
59
57
116
4
ป.3
70
63
133
4
ป.4
103
77
180
4
ป.5
73
97
170
4
ป.6
80
83
163
4
รวมประถม
436
453
889
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
499
526
1,025
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...