ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
31
53
3
อบ.3
39
62
101
3
รวม อบ.
61
93
154
6
ป.1
52
52
104
4
ป.2
71
55
126
4
ป.3
104
79
183
4
ป.4
72
95
167
4
ป.5
80
86
166
4
ป.6
77
77
154
4
รวมประถม
456
444
900
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
517
537
1,054
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...